Teenused

Oleme arhitektuuri ja 3D disainiga tegelenud ca 20 aastat. 
Oma töös kasutame litsenseeritud programme ArchiCad ja Lumion. 
Oleme ArchClub klubi liikmed alates 2007.a.

3D kujundus ja disain

3D Projekteerimist kasutatakse rohkem olemasolevate hoonete renoveerimisel ja laiendamisel, et saada paremat ettekujutust tulevasest hoonest. põhiliselt tellitakse just väliskujundust materjalide ja värvide sobivuse osas.  Teenust võib tellida ka uue hoone tarbeks. Tänapäeval küll kasutatakse projekteerimises enamasti 3-dimensioonilist mudelit, aga on veel ka palju neid, kes projekteerivad 2-dimensioonilises süsteemis.

Oleme teinud kümneid detailplaneeringute ja maa-alade 3D visualiseeringuid.

Projekteerimine

Omame ca 20-aastast kogemust projekteerimise alal. Oleme spetsialiseerunud suuremalt jaolt eramajade projekteerimisele, kuid oleme teinud ka kuure, garaaže, saunamaju, suvilaid, talveaedu, ärihooneid, tööstushooneid, kortermaju. Omame pikaajalist kogemust moodulmajade projekteerimise osas. Koostööd oleme teinud Kodumaja AS-ga ja paljude teiste moodul- ja elementmaju tootvate ettevõtetega.

Pakume teenust kuni ehitusloa saamiseni. Sinna hulka kuuluvad kõikvõimalikud taotlused ja teatised Ehitisregistris.

Mõõdistamine

Juurdeehituse või renoveerimise tarbeks on paljudel juhtudel vajalik üles mõõdistada olemasolev hoone, kuna puudub digitaalne projekt. Mõõdistamiseks kasutame erinevaid Leica seadmeid:

* Leica Disto D810 touch 

* Leica BLK3D

Meil on olemas võimekus mõõdistada nii punktipilve kui ka järelmõõdetava fotoga.

Aigar

Aigar Reinhold

Aigar tegeleb projekteerimisega ca 20 aastat. Projekteerimiseks kasutab ArchiCad programmi ning 3D visualiseerimiseks Lumioni ning valdab neid programme spetsialisti tasemel. 

Keeled: eesti, inglise, vene

Kaidi-mess

Kaidi Reinhold

Kaidi tegeleb projektide teksti osade koostamisega, Ehitisregistri toimingutega, reklaam- ja müügimaterjalide koostamisega, suhtleb erinevate ametiasutustega.

Keeled: eesti, inglise, vene, norra, saksa